Momentálně probíhající

Momentálně probíhající klinické studie:

  • Stanovení účinnosti a bezpečnosti GSK2402968 u pacientů s DMD. Fáze III, multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie. (DMD114 044)

 

  • Multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení za účelem sledování účinnosti a bezpečnosti přípravku pregabalin v léčbě pacientů s bolestivou periferní diabetickou neuropatií a bolestí při chůzi. (A0081269). Pfizer, s.r.o. 2012-2013. Principal Investigator.

 

 

ODBORNÝ GARANT KLINICKÝCH STUDIÍ:

Doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D.

Kontaktujte nás