Ukončené

Ukončené klinické studie:

  • Vliv kyseliny askorbové na fenotyp hereditární neuropatie CMT1A. Fáze III, multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie. 2007-2010.