Proběhlé akce 2014

  • Parkinsonova nemoc - interaktivní dispenzační seminář pro lékárníky ve spolupráci s Doc.MUDr. Petrem Vondráčkem, Ph.D., pod záštitou sekce Klinické farmacie ČLS a Lékárnické akademie
  • Vaskulární demence a cévní mozková příhoda - interaktivní dispenzační seminář pro lékárníky ve spolupráci s Doc.MUDr. Petrem Vondráčkem, Ph.D., pod záštitou sekce Klinické farmacie ČLS a Lékárnické akademie

 

Přednáška: Stanovování znění podmínek úhrady v řízeních SÚKL na příkladu inzulinů a gabapentinu. IX. INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI V. OLOMOUC KAZUISTICKÁ, 27. – 28. 3. 2014, Olomouc