Farmakoterapeutické posouzení, přednášková činnost

NABÍZÍME:

 • Farmakoterapeutické posouzení přípravků klienta v českých podmínkách
 • Návrh umístění přípravků klienta na český trh úhrad
 • Přednášky a semináře
 • Firemní školení
 • Vypracování článků a recenze článků
 • Rešerše literárních a elektronických zdrojů 

 

NAŠE ZKUŠENOSTI:

 • interaktivní semináře pro lékárníky
 • přednášky a semináře v angličtině pro odbornou veřejnost
 • přednášky na mezinárodních fórech
 • zpracování e-learning pro pacienty
 • zpracování lékařských témat pro laiky (www.eLekarnice.cz

 

 

Kontaktujte nás