Farmakoekonomické analýzy a odhad dopadu do rozpočtu

NABÍZÍME:

  • adaptace farmakoekonomických analýz pro český trh
  • zpracování farmakoekonomických analýz
  • odhad dopadu do rozpočtu

  pro správní řízení vedená Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), v souladu s metodikou SÚKL