Reference

  • SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ pro farmaceutické firmy
  • PŘEDNÁŠKY, POSTERY
  • SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ na Státním ústavu pro kontrolu léčiv
  • ANALÝZY výsledků správních řízení (redukované příklady)

ŘÍZENÍ VEDENÁ PRO FARMACEUTICKÉ FIRMY (výběr)

ABILIFY MAINTENA

BRINTELLIX

CIPRALEX, EBIXA - podobné léčivé přípravky

XIAPEX (v naší gesci od října 2015, až po vrácení spisu MZ na SÚKL k novému projednání)

maximální cena XIAPEX

ELOCTA (v naší gesci od září 2017, až po první hodnotící zprávě)

 

PŘEDNÁŠKY, POSTERY

REVÍZIA ÚHRAD - SKÚSENOSTI ČESKEJ REPUBLIKY. Přednáška. Aktuality Market Access 2019. Revízie úhrad a hodnota za peniaze – skúsenosti vo svete a realita na Slovensku. Bratislava, 28.03.2019. Hotel Austria Trend Bratislava

DEPOTNÍ ANTIPSYCHOTIKA 2. GENERACE Z RŮZNÝCH ÚHLŮ POHLEDŮ. Přednáška. 19. ČESKÁ KONFERENCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE. 23. ČESKÁ KONFERENCE TDM. 21. ČESKÁ KONFERENCE DURG. 8. - 10. 11. 2018, Brno, hotel Rozdrojovice

PODMÍNKY ÚHRADY U LÉKŮ V PSYCHIATRII. Přednáška. PSYCHIATRIE PRO PRAXIXIV. konference ambulantních psychiatrů. 23. - 24. 11. 2017. Olomouc

PODMÍNKY ÚHRADY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Přednáška. XVII. Psychofarmakologické dny – Luhačovice. XVII. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí v Luhačovicích 7. – 10. června 2017

JSOU NÁKLADY ZA DRG PRO DG. F10 VYSOKÉ, JAK SE ŘÍKÁ? Přednáška. AT konference. 4. – 8. 6. 2017. Kongres hotel Jezerka, Seč

KOLIK NÁS STOJÍ DOPRAVNÍ NEHODY POD VLIVEM ALKOHOLU? Poster. AT konference 2016, 1. - 5. 5. 2016, Seč, hotel Jezerka

 (RE)ALOKACE NÁKLADŮ ZA ALKOHOLICKÉ POŠKOZENÍ JATER A PANKREATU. Přednáška. AT konference, 7. – 11. 6. 2015, Seč

ALKOHOL - FARMAKOEKONOMICKÝ POHLED. Poster. 57. Česko - slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, 7. 1. - 11. 1. 2015

STANOVOVÁNÍ ZNĚNÍ PODMÍNEK ÚHRADY V ŘÍZENÍCH SÚKL NA PŘÍKLADU INZULINŮ A GABAPENTINU. Přednáška. IX. INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI V. OLOMOUC KAZUISTICKÁ, 27. – 28. 3. 2014, Olomouc

Stanovování znění podmínek úhrady v řízeních SÚKL na příkladu inzulinů a gabapentinu. IX. INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI V. OLOMOUC KAZUISTICKÁ, 27. – 28. 3. 2014, Olomouc

Více zde: https://www.farmakoekonomie.cz/nase-akce/probehle-akce-2014/

 

Stanovování znění podmínek úhrady v řízeních SÚKL na příkladu inzulinů a gabapentinu. IX. INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI V. OLOMOUC KAZUISTICKÁ, 27. – 28. 3. 2014, Olomouc

Více zde: https://www.farmakoekonomie.cz/nase-akce/probehle-akce-2014ŘÍZENÍ VEDENÁ NA SÚKL

Individuální správní řízení:

SATIVEX

GILENYA

AVONEX

APIDRA, APIDRA SOLOSTAR

BIOMIN H

FAMPYRA (vysoce inovativní léčivý přípravek; v odvolání na Ministerstvu zdravotnictví (SVAZ nepřijal Risk Sharing smlouvu)

 

 Revizní správní řízení:

INZULÍNY (referenční skupina 8/ 2; dostala jsem je na starost až po druhém návratu spisu z Ministerstva zdravotnictví))

NATALIZUMAB

ANORGANICKÝ VÁPNÍK (referenční skupina 10/ 1)

DEHTY, ICHTAMOL (referenční skupina 30/ 1)

PARAFÍNY

JODOVANÉ POVIDONY

 

Analýzy výsledků správních řízení:

(pouze ukázka zpracování správních řízení po Rozhodnutí; doporučení firmě není uvedeno)

Analýza cen původce

Analýzy úhrad a jejich podmínek