Reference

  • SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ pro farmaceutické firmy
  • PŘEDNÁŠKY, POSTERY
  • SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ na Státním ústavu pro kontrolu léčiv
  • ANALÝZY výsledků správních řízení (redukované příklady)

 

ŘÍZENÍ VEDENÁ PRO FARMACEUTICKÉ FIRMY (výběr)

RXULTI a také odvolání proti rozhodnutí (právnická část byla korigována doktorem práv)

DOPTELET pro firmu CEEOR zpracována klinická část žádosti a v ekonomické části žádosti součinnost a  konzultace

KINERET pro firmu CEEOR zpracována klinická část žádosti a v ekonomické části žádosti součinnost a  konzultace:

ABILIFY MAINTENA

BRINTELLIX

CIPRALEX, EBIXA (podobné léčivé přípravky)

XIAPEX (léčba Dupuytrenovy kontraktury) (v naší gesci od října 2015, až po vrácení spisu MZ na SÚKL k novému projednání)

XIAPEX (maximální cena)

ELOCTA (v naší gesci od září 2017, až po první hodnotící zprávě)

XIAPEX (léčby Peyronieho nemoci) (probíhal boj (např. TADY a TADY), ale pacienti nakonec lék nemají, není na evropském trhu)

 

PŘEDNÁŠKY, POSTERY

ANTIDEPRESIVA V SYSTÉMU ÚHRAD ČR – ZOHLEDŇUJÍ SOUČASNÁ FARMAKOEKONOMICKÁ NASTAVENÍ KLINICKY VÝZNAMNÁ RIZIKA LÉČBY? Univerzitním vzdělávacím centru klinické farmacie. Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové. Přehled klinicky významných rizik u různých zástupců ze skupiny antidepresiv a principy individualizace lékových režimů při zohlednění individuální účinnosti, bezpečnosti a nákladové efektivity léčby. (kurz 37). 21. 5. 2021. On-line forma

DEPOTNÍ ANTIPSYCHOTIKA A SYSTÉM ÚHRADY V ČR. Univerzitním vzdělávacím centru klinické farmacie. Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové. Antidepresiva a antipsychotika v individualizované léčbě v různorodých indikacích – moderní přístupy v racionální volbě a dávkování napříč indikacemi a různými věkovými kategoriemi (kurz 33). 13. 11. 2020. On-line forma

REVÍZIA ÚHRAD - SKÚSENOSTI ČESKEJ REPUBLIKY. Přednáška. Aktuality Market Access 2019. Revízie úhrad a hodnota za peniaze – skúsenosti vo svete a realita na Slovensku. Bratislava, 28.03.2019. Hotel Austria Trend Bratislava

DEPOTNÍ ANTIPSYCHOTIKA 2. GENERACE Z RŮZNÝCH ÚHLŮ POHLEDŮ. Přednáška. 19. ČESKÁ KONFERENCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE. 23. ČESKÁ KONFERENCE TDM. 21. ČESKÁ KONFERENCE DURG. 8. - 10. 11. 2018, Brno, hotel Rozdrojovice

PODMÍNKY ÚHRADY U LÉKŮ V PSYCHIATRII. Přednáška. PSYCHIATRIE PRO PRAXIXIV. konference ambulantních psychiatrů. 23. - 24. 11. 2017. Olomouc

PODMÍNKY ÚHRADY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Přednáška. XVII. Psychofarmakologické dny – Luhačovice. XVII. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí v Luhačovicích 7. – 10. června 2017

JSOU NÁKLADY ZA DRG PRO DG. F10 VYSOKÉ, JAK SE ŘÍKÁ? Přednáška. AT konference. 4. – 8. 6. 2017. Kongres hotel Jezerka, Seč

KOLIK NÁS STOJÍ DOPRAVNÍ NEHODY POD VLIVEM ALKOHOLU? Poster. AT konference 2016, 1. - 5. 5. 2016, Seč, hotel Jezerka

 (RE)ALOKACE NÁKLADŮ ZA ALKOHOLICKÉ POŠKOZENÍ JATER A PANKREATU. Přednáška. AT konference, 7. – 11. 6. 2015, Seč

ALKOHOL - FARMAKOEKONOMICKÝ POHLED. Poster. 57. Česko - slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, 7. 1. - 11. 1. 2015

STANOVOVÁNÍ ZNĚNÍ PODMÍNEK ÚHRADY V ŘÍZENÍCH SÚKL NA PŘÍKLADU INZULINŮ A GABAPENTINU. Přednáška. IX. INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI V. OLOMOUC KAZUISTICKÁ, 27. – 28. 3. 2014, Olomouc

Stanovování znění podmínek úhrady v řízeních SÚKL na příkladu inzulinů a gabapentinu. IX. INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI V. OLOMOUC KAZUISTICKÁ, 27. – 28. 3. 2014, Olomouc

Více zde: https://www.farmakoekonomie.cz/nase-akce/probehle-akce-2014/

 

Stanovování znění podmínek úhrady v řízeních SÚKL na příkladu inzulinů a gabapentinu. IX. INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI V. OLOMOUC KAZUISTICKÁ, 27. – 28. 3. 2014, Olomouc

Více zde: https://www.farmakoekonomie.cz/nase-akce/probehle-akce-2014ŘÍZENÍ VEDENÁ NA SÚKL

Individuální správní řízení vedená na pozici hodnotitele SÚKL (do roku 2013):

SATIVEX

GILENYA

AVONEX

APIDRA, APIDRA SOLOSTAR

BIOMIN H

FAMPYRA (vysoce inovativní léčivý přípravek; v odvolání na Ministerstvu zdravotnictví (SVAZ nepřijal Risk Sharing smlouvu)

 

Revizní správní řízení vedená na pozici hodnotitele SÚKL (do roku 2013):

INZULÍNY (referenční skupina 8/ 2; dostala jsem je na starost až po druhém návratu spisu z Ministerstva zdravotnictví))

NATALIZUMAB

ANORGANICKÝ VÁPNÍK (referenční skupina 10/ 1)

DEHTY, ICHTAMOL (referenční skupina 30/ 1)

PARAFÍNY

JODOVANÉ POVIDONY

 

Analýzy výsledků správních řízení: (pouze ukázka části základního zpracování, konečná verze není uvedena, je dána požadavky zadávající firmy)

Analýza cen původce

Analýzy úhrad a jejich podmínek