Reference

  • SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ pro farmaceutické firmy
  • PŘEDNÁŠKY, POSTERY
  • SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ na Státním ústavu pro kontrolu léčiv
  • ANALÝZY výsledků správních řízení (redukované příklady)

ŘÍZENÍ VEDENÁ PRO FARMACEUTICKÉ FIRMY (výběr)

ABILIFY MAINTENA

BRINTELLIX

CIPRALEX, EBIXA (podobné léčivé přípravky)

XIAPEX (léčba Dupuytrenovy kontraktury) (v naší gesci od října 2015, až po vrácení spisu MZ na SÚKL k novému projednání)

XIAPEX (maximální cena)

ELOCTA (v naší gesci od září 2017, až po první hodnotící zprávě)

XIAPEX (léčby Peyronieho nemoci) (probíhal boj (např. TADY a TADY), ale pacienti nakonec lék nemají, není na evropském trhu)

RXULTI

 

PŘEDNÁŠKY, POSTERY

ANTIDEPRESIVA V SYSTÉMU ÚHRAD ČR – ZOHLEDŇUJÍ SOUČASNÁ FARMAKOEKONOMICKÁ NASTAVENÍ KLINICKY VÝZNAMNÁ RIZIKA LÉČBY? Univerzitním vzdělávacím centru klinické farmacie. Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové. Přehled klinicky významných rizik u různých zástupců ze skupiny antidepresiv a principy individualizace lékových režimů při zohlednění individuální účinnosti, bezpečnosti a nákladové efektivity léčby. (kurz 37). 21. 5. 2021. On-line forma

DEPOTNÍ ANTIPSYCHOTIKA A SYSTÉM ÚHRADY V ČR. Univerzitním vzdělávacím centru klinické farmacie. Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové. Antidepresiva a antipsychotika v individualizované léčbě v různorodých indikacích – moderní přístupy v racionální volbě a dávkování napříč indikacemi a různými věkovými kategoriemi (kurz 33). 13. 11. 2020. On-line forma

REVÍZIA ÚHRAD - SKÚSENOSTI ČESKEJ REPUBLIKY. Přednáška. Aktuality Market Access 2019. Revízie úhrad a hodnota za peniaze – skúsenosti vo svete a realita na Slovensku. Bratislava, 28.03.2019. Hotel Austria Trend Bratislava

DEPOTNÍ ANTIPSYCHOTIKA 2. GENERACE Z RŮZNÝCH ÚHLŮ POHLEDŮ. Přednáška. 19. ČESKÁ KONFERENCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE. 23. ČESKÁ KONFERENCE TDM. 21. ČESKÁ KONFERENCE DURG. 8. - 10. 11. 2018, Brno, hotel Rozdrojovice

PODMÍNKY ÚHRADY U LÉKŮ V PSYCHIATRII. Přednáška. PSYCHIATRIE PRO PRAXIXIV. konference ambulantních psychiatrů. 23. - 24. 11. 2017. Olomouc

PODMÍNKY ÚHRADY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Přednáška. XVII. Psychofarmakologické dny – Luhačovice. XVII. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí v Luhačovicích 7. – 10. června 2017

JSOU NÁKLADY ZA DRG PRO DG. F10 VYSOKÉ, JAK SE ŘÍKÁ? Přednáška. AT konference. 4. – 8. 6. 2017. Kongres hotel Jezerka, Seč

KOLIK NÁS STOJÍ DOPRAVNÍ NEHODY POD VLIVEM ALKOHOLU? Poster. AT konference 2016, 1. - 5. 5. 2016, Seč, hotel Jezerka

 (RE)ALOKACE NÁKLADŮ ZA ALKOHOLICKÉ POŠKOZENÍ JATER A PANKREATU. Přednáška. AT konference, 7. – 11. 6. 2015, Seč

ALKOHOL - FARMAKOEKONOMICKÝ POHLED. Poster. 57. Česko - slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, 7. 1. - 11. 1. 2015

STANOVOVÁNÍ ZNĚNÍ PODMÍNEK ÚHRADY V ŘÍZENÍCH SÚKL NA PŘÍKLADU INZULINŮ A GABAPENTINU. Přednáška. IX. INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI V. OLOMOUC KAZUISTICKÁ, 27. – 28. 3. 2014, Olomouc

Stanovování znění podmínek úhrady v řízeních SÚKL na příkladu inzulinů a gabapentinu. IX. INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI V. OLOMOUC KAZUISTICKÁ, 27. – 28. 3. 2014, Olomouc

Více zde: https://www.farmakoekonomie.cz/nase-akce/probehle-akce-2014/

 

Stanovování znění podmínek úhrady v řízeních SÚKL na příkladu inzulinů a gabapentinu. IX. INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI V. OLOMOUC KAZUISTICKÁ, 27. – 28. 3. 2014, Olomouc

Více zde: https://www.farmakoekonomie.cz/nase-akce/probehle-akce-2014ŘÍZENÍ VEDENÁ NA SÚKL

Individuální správní řízení vedená na pozici hodnotitele SÚKL (do roku 2013):

SATIVEX

GILENYA

AVONEX

APIDRA, APIDRA SOLOSTAR

BIOMIN H

FAMPYRA (vysoce inovativní léčivý přípravek; v odvolání na Ministerstvu zdravotnictví (SVAZ nepřijal Risk Sharing smlouvu)

 

Revizní správní řízení vedená na pozici hodnotitele SÚKL (do roku 2013):

INZULÍNY (referenční skupina 8/ 2; dostala jsem je na starost až po druhém návratu spisu z Ministerstva zdravotnictví))

NATALIZUMAB

ANORGANICKÝ VÁPNÍK (referenční skupina 10/ 1)

DEHTY, ICHTAMOL (referenční skupina 30/ 1)

PARAFÍNY

JODOVANÉ POVIDONY

 

Analýzy výsledků správních řízení: (pouze ukázka části základního zpracování, konečná verze není uvedena, je dána požadavky zadávající firmy)

Analýza cen původce

Analýzy úhrad a jejich podmínek