Proběhlé akce 2020

 
 
INTERAKTIVNÍ DISPENZAČNÍ SEMINÁŘE PRO LÉKÁRNÍKY
Z důvodů naprostého pracovního vyčerpání lékárníků a kooperujících lékařek (pandemie COVID-19) a z důvodu vzájemné ochrany zdraví Interaktivní dispenzační semináře pro lékárníky v roce 2020 neproběhly. 
 
 
V rámci pracovního poměru na FaF MUNI vznikl, byl zorganizován a proběhl VIVAT FARMACIE, aneb od teorie k praxi
 

Cyklus „VIVAT FARMACIE, aneb od teorie k praxi“, tentokrát na téma Farmakovigilance v praxi a Systém cenotvorby léčiv v České republice – pohled z praxe

Přednášející:

Mgr. Lenka Beková, Fakultní nemocnice Hradec Králové: Farmakovigilance v praxi

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D., Institut celoživotního vzdělávání, FaF MUNI, Brno: Systém cenotvorby léčiv v České republice – pohled z praxe

Datum, forma, cílová skupina: 22. 10. 2020, on-line, studenti 4. a 5. ročníku Farmaceutické fakulty Masarykovy Univerzity

Detailní informace: ZDE

 

Cyklus „VIVAT FARMACIE, aneb od teorie k praxi“, tentokrát na téma Duševní vlastnictví a farmakoekonomie.

Přednášející:

RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M., Centrum pro transfer technologií, Masarykova univerzita, Brno:  Z laboratoře do byznysu, aneb proč chránit duševní vlastnictví

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D., Institut celoživotního vzdělávání, Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity, Brno: Farmakoekonomie – (převážně) vážně

Datum, forma, cílová skupina: 18.11.2020, on-line, studenti 4. a 5. ročníku Farmaceutické fakulty Masarykovy Univerzity

Detailní informace: ZDE

 

Cyklus „VIVAT FARMACIE, aneb od teorie k praxi“, tentokrát na téma Zdravotní prostředky z různých úhlů

Přednášející:

Anna Buchtová (školitel akreditovaných kurzů problematiky inkontinence (akreditace MPSV), Sales Representative Adult Care, Kimberly-Clark): Použití inkontinenčních pomůcek v praxi aneb co by měl lékárník při výdeji inkontinenčních pomůcek vědět?

PharmDr. Martina Nováková, Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity, Brno: Jak se zorientovat v kategorizaci a úhradách zdravotnických prostředků?

Datum, forma, cílová skupina: 8. 12. 2020, on-line, studenti 4. a 5. ročníku Farmaceutické fakulty Masarykovy Univerzity

Detailní informace: ZDE

 

 Kompletní informace o projektu VIVAT FARMACIE jsou na stránkách Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity ZDE