Proběhlé akce v roce 2019

 

Onemocnění horního GIT a pankreasu

  • tříhodinové interaktivní odborné semináře pro lékárníky
  • Anotace: Na semináři budou probrány záněty slinivky a onemocnění jícnu z pohledu internisty.
  • Místa konání: Olomouc (13.5., 18.5.), Zlín (14.5.), Ostrava (16.5.), Uherské Hradiště (15.5.), Brno (20.5.)
 
Nemoci žaludku a jeho poškození
  • tříhodinové interaktivní odborné semináře pro lékárníky
  • Anotace: Na semináři budou probrány onemocnění a poškození žaludku z pohledu internisty.
  • Místa konání: Olomouc (14.9., 16.9.), Zlín (17.9.), Ostrava (12.9.), Uherské Hradiště (11.9.), Brno (10.9.)
 
Deprese
  • seminář pro lékárníky
  • Anotace: 17:30 - 17:45 - Výskyt deprese, nejčastější signály deprese, základní pojmy při léčbě deprese - Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.; 17:45 - 18:05 - Hodnotící škály, riziko sebevražednosti u pacientů s depresí (SAD persons scale), interaktivní individuální dotazník zjišťující přítomnost možné aktuálně probíhající depresivní epizody u přítomných - MUDr. Anna Moricová, Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.; 18:05 - 19:15 - Druhy deprese, její příznaky, projevy a průběh - MUDr. Anna Moricová; 19:15 - 19:25 – Přestávka; 19:25 - 20:35 - Léčba deprese – antidepresiva, nejčastější nežádoucí účinky, linie léčby deprese a limity pro preskripci, adherence pacienta k léčbě a její podpora - Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.; 20:35 - 20:55 - Nízkoprahový příjem, hospitalizace. Jak se chovat k pacientovi s depresí, aneb opravdu pacient, který vyhrožuje sebevraždou, ji nespáchá, stejně jako pes, který štěká, nekouše? Nadužívání pojmu deprese veřejností. Stigmatizace pacientů s depresí. - MUDr. Anna Moricová; 20:55 - 21:10 -Diskuze, závěr kurzu
  • Místo konání:

                   Praha, IPVZ, 20.6.2019

                    Brno, Hotel Cosmopolitan - BOBYCENTRUM, 14.11.2019