Proběhlé akce

odborné semináře BIPOLÁRNÍ PORUCHY A SCHIZOAFEKTIVNÍ PORUCHY

  • bipolární afektivní poruchy a schizoafektivní poruchy se zaměřením na medikaci stabilizátory nálady

Tříhodinový interaktivní semináře pro lékárníky

Lékařský konzultant: MUDR Pavlína Horáková nebo MUDr. Ivana Sedláčková

Lektor: Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Uherské Hradiště: 8. 10., Zlín: 4.10., Ostrava: 6.10., Olomouc: 1.10., Brno: 11.10

Semináře byly konany pod záštitou České lékárnické komory a Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP

 

 

POSTER "Kolik jsme zaplatili za nehody pod vlivem alkoholu v roce 2014", AT 2016, 1. - 4. 5. 2016, Seč, Jezerka

 

odborné semináře SCHIZOFRENIE

  • Příznaky, projevy, formy schizofrenie, antipsychotika první a druhé generace, mechanismus účinku léků, jejich nežádoucí účinky, adherence k léčbě a sebestigmatizace pacientů se schizofrenií, perorální a depotní parenterální lékové formy;
  • Problematika schizofrenie je probrána interaktivně na příkladu reálných kazuistik s konzultací lékařek se specializací psychiatrie

Tříhodinový interaktivní semináře pro lékárníky

Lékařský konzultant: MUDR Pavlína Horáková nebo MUDr. Ivana Sedláčková

Lektor: Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Uherské Hradiště: 2. 4., Zlín: 5. 4., Ostrava: 7. 4., Olomouc: 9. 4., Brno: 14. 4.

Semináře byly konany pod záštitou České lékárnické komory a Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP