Proběhlé akce 2013

v roce 2013:

SEMINÁŘE Roztroušená skleróza - interaktivní dispenzační seminář pro lékárníky ve spolupráci s Doc.MUDr. Petrem Vondráčkem, Ph.D., pod záštitou sekce Klinické farmacie ČLS a Lékárnické akademie

 

PŘEDNÁŠKA: Léčivé přípravky u roztroušené sklerózy ve správních řízeních SÚKL

27. český a slovenský neurologický sjezd a Dunajské symposium, 20. - 23.11.2013,  Praha

 

SEMINÁŘE Stanovování cen a úhrad v České republice I.  

Na seminářích se účastníci dozvěděli o druzích správních řízení, vedení správního řízení, způsobu stanovení základní úhrady

interaktivní tříhodinový seminář pro lékárníky

Plzeň, 29.10., 18 - 21.00 hodin, Ústí nad Labem, 30.10., 18 - 21.00 hodin, Hradec Králové, 12.11., 18 - 21.00 hodin

 

SEMINÁŘE Stanovování cen a úhrad v České republice II.

Na seminářích se účastníci dozvěděli o způsobech stanovování maximálních cen, stanovení úhrady na příkladech

interaktivní tříhodinový seminář pro lékárníky

Brno, 5.11., 18.00 - 21.00 hodin, Ostrava, 7.11., 16.15 - 19.15 hodin, Olomouc, 14.11., 18.00 - 21.00 hodin