amiodaron - snížení úhrady od 1. října

09.09.2013 22:36

Léčivé přípravky obsahující amiodaron p.o. budou mít pravděpodobně od 1. října předběžně vykonavatelné snížení úhrady.

 

Informace je zveřejněná na webu Komory.

Omlouvám se, průběžné, všechny, popř. detailnější informace je možné zasílat po vzájemné Dohodě.