Amlodipin Actavis 30 x 5mg

11.07.2013 23:26

Maximální cena byla stanovena v řízení, které nabylo právní moci na začátku května.

Cena výrobce se v době, kdy probíhalo správní řízení (březen 2013), pohybovala u osmi zemí EU v rozmezí 12,17Kč až 61,10 Kč. Ve čtyřech zemích EU se potom cena výrobce pohybovala v rozmezí 105Kč až 165Kč (pro přepočet použit kurz: říjen až prosinec 2012)