Blokátory protonové pumpy a Gonadotropiny

23.07.2013 07:17

Z Ministerstva zdravotnictví se vrátila správní řízení, jejichž snížení úhrad by se mohlo projevit v Seznamu od září.

Jedná se o tyto referenční skupiny:

č. 1/3 - léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu, perorální - inhibitory protonové pumpy a jiná léčiva

č. 44/2 - gonadotropiny ostatní, parent. (netýká se léčivých přípravků s obsahem léčivé látky rekombinantní LH a kombinace rekombinantního FSH a LH, ty změněny nebudou)

 

Omlouvám se, průběžné, všechny, popř. detailnější informace je možné zasílat po vzájemné Dohodě.

 

Na webu Komory budou uvedeny informace pouze o referenční skupině 1/3, protože Komora požaduje uvádění léčiv běžných pro běžnou lékárnu.