Botulotoxin - změna úhrady od října

15.09.2013 01:02

Některé léčivé přípravky s léčivou látkou botulotoxin mohou mít od října  změněny úhrady. 

Omlouvám se, včasné, průběžné, všechny, popř. detailnější informace je možné zasílat po vzájemné Dohodě.

Komora požaduje v pilotním projektu zasílání informací o změně úhrad léků běžných pro běžnou lékárnu omezené finančním limitem.