Britská MHRA vydala doporučení k případné generické substituci u antiepileptik

13.11.2013 10:30

Britská léková agentura MHRA vydala doporučení pro lékaře a lékárníky k záměně antiepileptik. Ačkoli výbor Evropské lékové agentury dospěl k závěru, že neexistují jasné důkazy vzniku újmy pro pacienty, pokud dojde ke generické substituci různých přípravků různých výrobců, u některých pacientů nežádoucí reakce nelze vyloučit.

MHRA proto rozdělila léčiva do tří kategorií. U první (phenytoin, karbamazepin, phenobarbital, primidon) se záměna jednotlivých brandů nedoporučuje, u druhé (valproát, lamotrigin, perampanel, retigabin, rufinamid, klobazam, klonazepam, oxkarbazepin, eslikarbazepin, zonisamid, topiramat) je nutné případnou změnu vyhodnotit po konzultaci s pacientem na základě četnosti záchvatů a historie a u třetí kategorie (levetiracetam, lacosamid, tiagabin, gabapentin, pregabalin, ethosuximide, vigabatrin) je obvykle nezbytné zajistit, aby pacient zůstal na konkrétním brandu, pokud existují specifické problémy jako je úzkost pacienta a riziko záměny nebo dávkovací chyby.

Převzato: www.apatykar.info