Ciclosporin, Tamiflu, Hydrocortison inj. - změny úhrady od října

15.09.2013 01:24

Léčivé přípravky obsahující ciclosporin, Tamiflu a spol. a Hydrocortison inj. by mohly mít od října změněnou úhradu.

 

Omlouvám se, včasné, průběžné, všechny, popř. detailnější informace je možné zasílat po vzájemné Dohodě.

Komora požaduje v pilotním projektu zasílání informací o změně úhrad léků běžných pro běžnou lékárnu omezené finančním limitem.