Dohodnutá nejvyšší cena

28.06.2013 15:39

Dohodnutá nejvyšší cena (DNC) je cena výrobce léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely obsažená v písemném ujednání uzavřeném ve veřejném zájmu všemi zdravotními pojišťovnami s držitelem rozhodnutí o registraci LP, dovozcem nebo tuzemským výrobcem.