Informační dopis - kodein v lécích

22.10.2013 13:19

Korylan, Ultracod, Spasmopan, Codein Slovakofarma, Panadol Ultra, Panadol Ultra Rapid, Talvosilen, Talvosilen Forte, přípravky s obsahem kodeinu a důležité informace, které se jich týkají, uveřejnil SÚKL a informace byly zaslány držitelem rozhodnutí o registraci Zentiva k.s. Praha, Zentiva a.s. Bratislava, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, bene-Arzneimittel GmbH. zdravotnickým pracovníkům.

Informace k přípravkům

Převzato: www.sukl.cz