Koagulační faktory - možné změny od 1. září

08.08.2013 15:17

Od září bude pravděpodobně změněna úhrada léčivých přípravků s obsahem koagulačních faktorů.

Přípravky budou mít zřejmě nižší základní úhradu, než je stávající při podmínkách úhrady :

AE/HEM

P: Přípravek je hrazen: 1) v prevenci a léčbě krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII 2) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek)

Některé z přípravků budou mít zároveň v jiných podmínkách úhrady vyšší úhradu:

AE/HEM

V P2: Přípravek je hrazen: 1) v prevenci a léčbě krvácivých stavů u pacientů se závažnými alergickými reakcemi na vysoce čištěné přípravky s obsahem faktoru VIII či při absolutní nesnášenlivosti těchto přípravků 2) u pacientek, přenašeček hemofilie A, které dosud nebyly léčeny plazmatickými deriváty, a u kterých bude nutno podat koncentrát faktoru VIII v průběhu porodu či jiného stavu spojeného s krvácením

Základní úhrada se týká následujících přípravků:

 

Kód SÚKL

Název

Doplněk názvu

28057

ADVATE 1000 IU

INJ PSO LQF 1000IU+5ML

28058

ADVATE 1500 IU

INJ PSO LQF 1500IU+5ML

500044

ADVATE 2000 IU

INJ PSO LQF 2000IU+5ML

28055

ADVATE 250 IU

INJ PSO LQF 250IU+5ML

28056

ADVATE 500 IU

INJ PSO LQF 500IU+5ML

60381

HAEMOCTIN SDH 1000

INJ PSO LQF 1X1KU

60380

HAEMOCTIN SDH 500

INJ PSO LQF 1X500UT

27197

KOGENATE BAYER 1000 IU

INJ PSO LQF 1000UT NAST

29797

KOGENATE BAYER 2000 IU

INJ PSO LQF 2000UT NAST

27196

KOGENATE BAYER 250 IU

INJ PSO LQF 250UT NAST

27195

KOGENATE BAYER 500 IU

INJ PSO LQF 500UT NAST

58700

OCTANATE 100 IU/ML

INJ PSO LQF 1X1000UT+SO

161052

OCTANATE 50 IU/ML

INJ PSO LQF 1X250UT+SO

58279

OCTANATE 50 IU/ML

INJ PSO LQF 1X500UT+SOL

116098

RECOMBINATE 1000 IU

INJ PSO LQF 1X1000UT

116094

RECOMBINATE 500 IU

INJ PSO LQF 1X500UT

49128

FANHDI 100 I.U./ML

INJ PSO LQF 1X1.5KU

87240

FANHDI 100 I.U./ML

INJ PSO LQF 1X1KU

87238

FANHDI 25 I.U./ML

INJ PSO LQF 1X250UT

87239

FANHDI 50 I.U./ML

INJ PSO LQF 1X500UT

89029

IMMUNATE STIM PLUS 1000

INJ PSO LQF 1X1KU

89027

IMMUNATE STIM PLUS 250

INJ PSO LQF 1X250UT

89028

IMMUNATE STIM PLUS 500

INJ PSO LQF 1X500UT

 

Komora si objednala na jejich stránkách uvádění přípravků pro běžnou lékárnu, což se domnívám, tyto přípravky nejsou, proto nebudou na webu Komory oznámeny.

 

Omlouvám se, průběžné, všechny, popř. detailnější informace je možné zasílat po vzájemné Dohodě.