Levofloxacin inj. změna úhrady od října

15.09.2013 01:22

Léčivé přípravky s levofloxacinem i.v. podání by mohly mít od října změněnou úhradu.

Omlouvám se, včasné, průběžné, všechny, popř. detailnější informace je možné zasílat po vzájemné Dohodě.

Komora požaduje v pilotním projektu zasílání informací o změně úhrad léků běžných pro běžnou lékárnu omezené finančním limitem.