Nabytí právní moci

28.06.2013 15:26

Pokud má cena, úhrada nebo podmínky úhrady stav "nabytí právní moci", na 100% se objeví v nejbližším platném Seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění.