Návrh Seznamu k 20.7.2013 (pro Seznam platný od 1. srpna)

20.07.2013 22:50

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.7.2013. Seznam zohledňuje 15% výši DPH, Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, vstupující v platnost od 1.1.2013.

Návrh Seznamu, který by měl platit od 1. srpna (jde pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí nejsou zatím účinná):

 

Úplné znění Návrhu

Předpokládané snížení úhrad

 

 

Výběr, převzato a kompletní informace na: www.sukl.cz