Neulasta, Neupogen

09.09.2013 21:35

Existuje možnost rizika syndromu zvýšené permeability kapilár po podání látek filgrastim nebo pegfilgrastim u nemocných s karcinomem i u zdravých dárců.

Pacienty a zdravé dárce je třeba poučit, aby v případě výskytu symptomů (edém, opuchlost, dušnost, otoky břicha, únava) ihned kontaktovali lékaře.  

Přínos obou léčivých látek však převyšuje riziko při použití ve schválených indikacích.

Úplná informace.

 

Převzato: www.sukl.cz