Nové aktuální informace

23.09.2013 14:27

Vzhledem ke skutečnosti, že informace o maximálních cenách, zrušení úhrad, úhradách pro nemocniční přípravky, očekávaných změnách úhrad pro konkrétní léčivé přípravky jsou sice požadovány a vítány, ovšem jejich zjišťování není financováno, budou další aktuální informace uváděny pouze nahodile, podle mých časových možností.

V rámci pilotního projektu, který je s Komorou dohodnut do listopadu 2013, budou informace o úhradách léčivých přípravků běžných pro běžnou lékárnu a očekávané změny v % za terapeutickou skupinu v rozsahu 10 hodin měsíčně, podle požadavků Komory, zveřejňovány na webových stránkách Komory.