Oxaliplatina, Neotigason, ACE dlouhodobě působící - změny od října

23.08.2013 02:58

Je možné, že v Seznamu od října dojde k následujícím změnám úhrad:

u 29 léčivých přípravků s obsahem léčivé látky oxaliplatina k poklesu úhrady

u 170 léčivých přípravků ze skupiny antihypertenziva, inhibitory ACE dlouhodobě účinná (referenční skupina 25/2) je možná změna úhrady od 0% do 62%

u dvou přípravků Neotigason možné snížení úhrady

 

Informace o ACE inhibitorech je zveřejněná na webu Komory.

Omlouvám se, průběžné, všechny, popř. detailnější informace je možné zasílat po vzájemné Dohodě.