Pokračovací semináře Stanovování cen a úhrad II.

28.06.2013 13:44

Semináře Stanovování cen a úhrad v ČR II. jsou plánovány na podzim na stejných místech, kde proběhla první část seminářů, jež seznamovala se základními pojmy.