Referenční skupina

28.06.2013 15:31

Jde o skupinu léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných ("lékař vezme jeden z nich, jedno který"), které mají obdobnou nebo blízkou účinnost a bezpečnost a obdobné klinické využití.