Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely od listopadu (SCAU)

03.11.2014 22:20

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").

Seznam zohledňuje 15% výši DPH, Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, vstupující v platnost od 1.1.2013.

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1. 12. 2014

 

Převzato a úplná informace: www.sukl.cz