Seznam cen a úhrad od 1. srpna - SÚKL vydal opravenou verzi

03.08.2013 00:26

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").

Seznam zohledňuje 15% výši DPH, Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, vstupující v platnost od 1.1.2013.

Ústav ve vydávané opravě opravil chybně uvedené údaje o výši a podmínkách úhrady u kódu 25555, léčivého přípravku HERCEPTIN 150 MG.

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 3.8.2013