Sledovaná řízení UKO - aktualizace

24.08.2013 12:28

 

Stav řízení ve stádiu UKO, která sleduji:

Se změnou a možnou změnou úhrady od října:

 • Oxaliplatina
 • Dlouhodobě působící inhibitory ACE

Beze změny zůstávají (k 23.8.2013 12.00 hodin):

 • deriváty sulfonylurey 2. generace
 • inhibitory aromatáz, p.o.
 • betahistidin (Avertin a spol.)
 • enzymy (Kreon a spol.)
 • nesedativní antihistaminika, p.o. (Xyzal a spol.)
 • Cynt a spol. (antihypertenzíva antiadrenergní centrální působení)
 • hypolipidemika - fibráty, p.o. (Lipanthyl a spol.) (za skupinu zvýšení úhrady o 15%)
 • silné opioidy, p.o. (Oxycontin a spol.)
 • statiny
 • deriváty sulfonylurey 2. generace (Amaryl a spol.)
 • Tanyz a spol.
 • Formoterol a spol. (za skupinu zvýšení úhrady o 4%)

Pokud by se v řízeních teď začalo něco dít, ke změně by mohlo dojít v Seznamu od října.

Omlouvám se, průběžné, všechny, popř. detailnější informace je možné zasílat po vzájemné Dohodě.