Sledovaná řízení - UKO

13.08.2013 15:32

Náhodně jsem vybrala některá mnou sledovaná řízení ve stádiu UKO a ty, na které jsem se dívala jsou beze změny, a to:

  • zkrácená revize statiny
  • revize léčiv při benigní prostatě (Tanyz a spol.)
  • nesedativní antihistaminika p.o. (Xyzal a spol.)
  • inhibitory ACE dlouhodobé (Dapril a spol.)
  • 20/8 (antiadrenergní látky centrálně působící (Cynt a spol.)

Pokud by se v řízeních teď začalo něco dít, ke změně by mohlo dojít v Seznamu od října.

 

Omlouvám se, průběžné, všechny, popř. detailnější informace je možné zasílat po vzájemné Dohodě.