Stalevo 200/50/200 - od 1.srpna nesnížená úhrada

31.07.2013 15:44

Jak je možné, že Stalevo 200/50/200 nemá od 1.srpna sníženou úhradu?

1) Stalevo 200/50/200 dostalo cenu a úhradu v individuálním řízení, které začalo 13.7.2009 a nabylo právní moci 22.4.2010

2) Tři Staleva, kterým se snížila úhrada od 1. srpna 2013 byla v revizním řízení.

SÚKL avizoval už 18.6.2009, že zahájí toto revizní řízení (= v tomto případě avízo znamená, že SÚKL pouze informuje, že "něco s těmito léky chystá a naznačuje, jak asi bude postupovat"). Po tomto avízu oficiálně zahájil revizi dne 13.5.2010 a do revize zahrnul všechny přípravky, které byly v Seznamu k 1. 4.2010.

Osobní názor: SÚKL si musel být vědom, že je na trhu ještě jedno STALEVO, a když čekal 11 měsíců se zahájením řízení, mohl klidně počkat 12 měsíců a vzít do revize všechna Staleva.

Tím, že do revize nezahrnul jeden přípravek jej vlastně oproti těm dalším zvýhodnil...

3) Kdy "na něj dojde" se nedá předvídat - buď z důvodů zkrácené revize, pokud by měla být hloubková revize, tak to si nejspíše docela počkáme...