STALEVO - snížení úhrady od 1. srpna

31.07.2013 14:33

U přípravků STALEVO dojde od 1. srpna k následujícímu poklesu úhrad:

 

KOD

NAZ

DOP

UHR1

0027653

STALEVO 100 MG/25 MG/200 MG

POR TBL FLM 100

1247,09

0027657

STALEVO 150 MG/37,5 MG/200 MG

POR TBL FLM 100

1870,64

0027649

STALEVO 50 MG/12,5 MG/200 MG

POR TBL FLM 100

935,34

Jde o řízení vrácené z Ministerstva zdravotnictví.

SÚKL jeho nabytí právní moci ze dne 2.7. vyvěsil až 16.7. - proto jsem tuto změnu nezaznamenala. Nicméně, již sleduji úřední desku Ministerstva zdravotnictví, aby mi již takové záludnosti neunikly (např. jsem zaznamenala snížení úhrady u H2 blokátorů od září; zatím jde o předpoklad, dokud SÚKL nevyvěsí nabytí právní moci, což do dnešního dne neudělal)