Základní seminář Stanovování cen a úhrad v ČR I

28.06.2013 12:16

Seminář Stanovování cen a úhrad v ČR I. proběhl na několika místech republiky.

Jeho cílem bylo seznámit přítomné se základními pojmy a principy cenotvorby v České republice.

Seminář byl interaktivní, garantovaný lékárnickou komorou a byl ohodnocen 10 body.