Statiny - námitky firem vs. SÚKL

16.09.2013 09:46

V řízení se statiny, ve kterém se předpokládá úspora 1mld. Kč (!!!), se farmaceutické firmy odvolávaly.

Námitky firem a stanoviska SÚKLu k těmto námitkám jsou v Rozhodnutí uvedeny na 24 stranách.

Na webu Komory, v sekci Ceny a úhrady, je zveřejněn souhrn námitek farmaceutických firem podle jejich tématu a odpovědi SÚKLu k těmto námitkám na 7 stranách.

Celé čtení doporučuji např. se sklenkou burčáku nebo tabulkou čokolády v ruce.

 

Shrnuto: SÚKL, prezentovaný konkrétní cca třicetiletou osobou, která Rozhodnutí podepsala, je názoru, že veřejný zájem rovná se úspora finančních prostředků. Žádné další důvody, které farmaceutické firmy namítají, SÚKL nebere na vědomí - což je úsměvné vzhledem ke skutečnosti, že pojem "veřejný zájem" není v oblasti cen a úhrad definován a jak sám SÚKL v odpovědi na jednu námitku uvádí, pojem "veřejný zájem" se dá definovat různě.