UKO

16.07.2013 10:41

UKO = Sdělení o ukončení sbírání podkladů = stádium správního řízení, které znamená, že SÚKL vypracoval Finální hodnotící zprávu a vyzývá všechny účastníky řízení, aby se k tomu, co SÚKL vypracoval a ve Finální hodnotící zprávě uvedl, vyjadřovali.