Xarelto, Eliquis, Pradaxa

09.09.2013 21:20

 Při preskripci je potřeba zvážit individuální riziko krvácení u konkrétního pacienta a je nezbytné dodržovat dávkování léčiv uvedená v Souhrnu údajů konkrétního přípravku. Pozornost je třeba věnovat také ledvinným funkcím.

Protože proti žádnému z přípravků neexistuje specifické  antidotum, je při  komplikaci krvácení   nutné postupovat podle informací v Souhrnu údajů konkrétního přípravku. 

 

Převzato: www.sukl.cz