Od dobrého k lepšímu, v holandské metodice farmakoekonomického hodnocení léčby

01.11.2016 12:01

"Lepší" znamená v podání Holanďanů započítání nepřímých nákladů a pohled na ekonomické hodnocení léčby také ze společenského hlediska, kdy ekonomické hodnocení  "also include costs and benefits that fall outside the healthcare sector, such as time costs for patients (e.g. time lost from paid work, unpaid work or leisure time), travel costs, costs related to informal care (e.g. time of caregivers), costs of special education or those related to criminal activity."

SVĚLÁ PRÁCE, Holanďané!

From Good to Better: New Dutch Guidelines for Economic Evaluations in Healthcare