Změna podmínek úhrad u antidepresiv

17.12.2013 20:02

V Lidových novinách byla, bez bližšího, uveřejněna informace o změně podmínek úhrady u bežného antidepresiva.

K 17.12.2013 jsem našla dvě správní řízení s antidepresivy, avšak ani jedno z nich nedospělo do relevantní fáze.

Zároveň v ani jednom z nich není návrh na zúžení podmínek úhrad.

1) správní řízení Seropram parenterální = v tomto řízení zůstávají podmínky zachovány.

2) správní řízení na perorální antidepresiva začalo na konci června..mirtazapin má navržené rozvolnění podmínek úhrady, venlafaxin taky..

 

Není zřejmé, co měly Lidové noviny na mysli.