Změny maximálních cen od 1. srpna

11.07.2013 01:45

Uvedené změny maximálních cen na úrovni ceny původce (tj. bez přirážek a DPH), které jsou pravomocně nabyté a objeví se v Seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní výživu od 1. srpna naleznete ZDEZDE.

Omlouvám se, průběžné, všechny, popř. detailnější informace je možné zasílat po vzájemné Dohodě.