Zrušení úhrad - od 1. září

16.08.2013 14:55

V Seznamu od 1. září nebudou mít úhradu následující léčivé přípravky z přílohy. (Není uvedeno, zda jim byla nebo nebyla ponechána maximální cena.)

 

Informace o zrušení úhrad nejsou uváděny na webu Komory.

 

Omlouvám se, průběžné, všechny, popř. detailnější informace je možné zasílat po vzájemné Dohodě.