Zrušení úhrady od října

15.09.2013 00:25

Od října může být zrušena úhrada - pouze výběr informací.

Omlouvám se, včasné, průběžné, všechny, popř. detailnější informace je možné zasílat po vzájemné Dohodě.

Komora požaduje v pilotním projektu zasílání informací o změně úhrad léků běžných pro běžnou lékárnu omezené finančním limitem.