Analýzy výsledků správních řízení

redukováno - pouze ukázka zpracování správních řízení po Rozhodnutí

doporučení firmě není uvedeno

Analýza cen původce

Analýza úhrad a jejich podmínek