Pracovní zkušenosti

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

 

2011 – 2013 odborný pracovník - hodnotitel, Státní ústav pro kontrolu léčiv

Náplní mé práce je komplexní zajištění úkolů a činností, jež jsou spojeny s cenovou a úhradovou regulací, vedení správních řízení v oblasti neurologie (roztroušená skleróza (Disease Modifying Drugs, konopí, fampridine), diabetologie (inzulíny, antidiabetika s inkretinovým efektem, perorální antidiabetika), dermatologie (parafíny, jodovaný povidon, podofyllotoxin, kyselina boritá, dehty, ichtamol), vápník, antibiotika. V rámci jednotlivých řízení vypracovávám HTA, farmakoekonomické hodnocení, stanovuji úhradu a její podmínky.

 

Pedagogická činnost

Interaktivní dispenzační semináře pro lékárníky (garance Lékárnické akademie České lékárnické komory). Moji náplní práce je zajištění místa konání, výběr tématu, příprava a prezentace tématu posluchačům, od roku 2010 doposud jsem uskutečnila více než 25 tříhodinových seminářů na neurologická témata

 

DALŠÍ SCHOPNOSTI

Tvorba a aktualizace webových stránek (např. www.neurobrno.cz, www.lecit.eu, www.farmakoekonomie.cz)

Kurz MS Outlook 2010

Kurz biostatistiky „Základy analýzy a interpretace dat v klinickém hodnocení léčiv“

Kurzy farmakoekonomie – interní kurzy v rámci SÚKL, TreeAge Pro 2013

Jazykové znalosti – angličtina, ruština, polština (aktivně, pasivně, pasivně)