Přístup léků na trh (Market Access)

NAŠE SLUŽBY:

  • zpracování podkladů, resp. žádosti pro stanovení ceny, úhrady a podmínek úhrady Vašemu léku nebo potravině pro zvláštní léčebné účely
  • komplexní vedení správního řízení na Státním ústavu pro kontrolu léčiv
  • vyhledání a zpracování cenových referencí pro stanovení maximální ceny a úhrady
  • vypracování vyjádření proti návrhům a závěrům SÚKL ve správních řízeních, kde je klient účastníkem řízení
  • zpracování analýz z probíhajících řízení SÚKL
  • vypracování a správa ceníků léčiv
  • sledování a vyhodnocování konkurenčních správních řízení