Záhadnosti správních řízení - fejeton

22.08.2013 14:09

FEJETON

Některá správní řízení některých léčivých přípravků s dohodnutou nejvyšší cenou výrobce, zahájená na konci roku 2012, to je zajímavé počtení o samých záhadnostech.

Udivuje mě v nich hned několik bodů:

- úhrady jsou stanovovány podle přípravků, které mají minimální až žádnou spotřebu na trhu

- možná se mi to jen špatně zdá, ale připadá mi, že do spotřeb jsou možná dávány všechny léčivé přípravky bez ohledu na to, zda je jejich úhrada pravomocná nebo pouze předběžně vykonatelná

- smlouvy o DNC jsou podepisovány firmami, které nejsou držitelem registrace o rozhodnutí (naštěstí to nejde v civilním životě - to by se člověk taky mohl oženit a dozvědět se o tom po svatbě ze svatebního oznámení, čímž by se mu dalo na vědomí, že byl oženěn..vlastně by o tom mohl být informován kontinuálně už před svatbou, bral by to jako špatný vtip a ono: realita, navíc platná, protože o tom přece věděl..)

- ceny léčivých přípravků jsou hledány v roce 2012, avšak DNCV se bere z roku 2013 (proč jen mi to připomíná ono známé míchání hrušek a jablek..)

- v jednom řízení se ceny některých léčivých přípravků vyhledají v roce 2012 a jiných přípravků v roce 2013. Komické mi to připadá u řízení, kdy se některým přípravkům hledaly ceny 31.12.2012 a dalším 4.1.2013, když rozhodné období končilo 20.ledna. A protože v některých zemích se vyhledané ceny nenachází na úrovni ceny výrobce, je dobře, že v rámci EU se změny DPH, cenových věstníků apod. na přelomu roku dějí jen u nás.

- rozhodné období 21 dnů, ve kterém se mají ceny vyhledat, na to se ne/hraje

 

Shrnuto: v jednom řízení se sejde hned několik „zádrhelíků“:

  • zahájí se 23. 12. 2012 (14. 1. je konec rozhodného období)
  • přípravky, které mají spotřebu nad 3%, se berou podle spotřeb z 3Q 2012 (a zároveň mám takový, nejspíše špatný pocit, že se možná berou do spotřeb přípravky, které prostě mají v Seznamu nějakou úhradu)
  • ceny léčivých přípravků se najdou 27. 12. 2012, nejlevnějším je referenční přípravek Alois
  • nakonec se však při stanovení úhrady vychází z léčivého přípravku Albert, který má spotřebu ve 3 Q 2012 celých 0,2%
  • pro úhradu se bere jako rozhodná cena přípravku Albert z 1. 4. 2013 (duben – rozhodné období uplynulo dávno, spotřeby jsou taky staré), přitom v rozhodném období se Albertovi nehledaly cenové reference (neměl dostatečnou spotřebu ani DNCV)
  •  finální zpráva je vydaná v dubnu 2013

 

To jsem zvědavá, na další vývoj, protože zatím je to pouze řízení před Rozhodnutím…

 

Prozatím: podtrženo, sečteno: laik se diví, odborník žasne…