Záhadnosti správních řízení II. - fejeton

19.11.2013 14:39

Které přípravky dát do správního řízení?

SÚKL splnil svoji úlohu a neprodleně po nabytí právní moci hloubkové revize zahájil zkrácenou revizi. SUPER!!

SÚKL neodkladně zahájil 31.8 (zahájení SÚKL oznámil 15.8).

V tomto řízení vzal SÚKL léčivé přípravky, které byly v Seznamu k 1. srpnu. Jejich ceny našel k 3.9. a 4.9. vložil do spisu Opravné zahájení (s datem napsání 30.8.), kde uvádí, že se spletl, a že nezáhajil správně, když v srpnu neuvedl všechny přípravky ze srpnového Seznamu!! A doplnil přípravky, na které zapomněl, a které měly v Seznamu úhradu od 1. srpna.

K tomu, co Ústav zapomněl dát do revize se už ale "nepřipletly" léčivé přípravky ze stejné referenční skupiny, kterým na stejném oddělení stanovovali v srpnu cenu a úhradu, a které se do Seznamu se svoji úhradou dostaly od 1. září.

RESUMÉ:

Důvodem zahájení je úspora z veřejného zdravotního pojištění - domnívám se, že úspora by byla vyšší, kdyby se vzaly všechny léčivé přípravky z celé referenční skupiny, které měly svoji úhradu v Seznamu ke dni vydání Opravného zahájení...