Změny maximálních cen - od října - předpověď

15.08.2013 00:07

V Seznamu od 1. října by mohlo dojít ke změnám maximálních cen u některých přípravků AMPRILAN, ANXILA, VASILIP, KVENTIAX, CEZERA, PRENESSA, AZIBIOT.

 

Informace o maximálních cenách nejsou uváděny na webu Komory.

 Omlouvám se, průběžné, všechny, popř. detailnější informace je možné zasílat po vzájemné Dohodě.