LÉKY NA TRH efektivně od A do Z

Náš nezávislý profesionální tým opravdových odborníků Vám přes deset let nabízí svoji práci v oblastech léčiv:

  • Komplexní HTA analýza - posouzení možnosti umístění na trh v českém systému úhrad
  • Vypracování žádosti o stanovení cen a úhrady
  • Komplexní zabezpečení služeb během správních řízeních cen a úhrad vedených na Státním ústavu pro kontrolu léčiv
  • Farmakoekonomické analýzy a odhad dopadu do rozpočtu, včetně adaptace zahraničních Modelů na české podmínky
  • Monitorování a vyhodnocení správních řízení vedených SÚKL
  • Konzultace, oponentury
  • Přednášky, školení zaměstnanců

Náš nezávislý tým je vzdělán v medicíně, klinické farmacii, ekonomii a garantuje Vám:

  • individuální přístup,
  • odbornost: umíme jít k podstatě, jednoznačně identifikovat komparátory a navrhnout Vám konkrétní strategii. NIKDY nezůstáváme na povrchu, nekloužeme po něm planými řečmi se spoustou bobtnajícího zapleveleného textu,
  • desetileté praktické zkušenosti v oblasti české cenotvorby: stojí za námi praktické výsledky.

"My hodiny nemluvíme o ničem, my konkrétně pracujeme."

JMENOVACÍ DEKRETY